ขายฝากที่ดิน

รับขายฝากที่ดิน

รับขายฝากที่ดินด่วนให้ราคาสูง ดอกเบี้ยต่ำเป็นมิตร

นภัสเรียลตี้ บริการ รับขายฝากที่ดินด่วน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรับซื้อไถ่ถอน เพิ่มวงเงิน ที่ดิน ให้วงเงินสูง ทำธุรกรรมกับนายทุนโดยตรง ทำสัญญาที่กรมที่ดินถูกต้องตามกฏหมายทุกประการเมื่อท่านร้อนเงินให้เราดูแล ยินดีให้คำปรึกษาครับ

 • ไม่ต้องผ่านนายหน้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำหรือผู้ค้ำประกันใด
 • ไม่เช็คเครดิตบูโร
 • อนุมัติรวดเร็วทันใจ ได้รับเงินสดภายใน 1-2 วัน
 • ประเมินราคาทรัพย์ ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการขายฝากที่ดิน เลือกอ่านได้ครับ

 1. การขายฝากที่ดิน คืออะไรโดยละเอียด?
 2. ข้อดีในการขายฝากที่ดินกับเรา
 3. ต้องการขายฝากที่ดินควรเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?
 4. อัดตราค่าดอกเบี้ย ธรรมเนียม ภาษี การต่อสัญญาขายฝากที่ดิน
 5. ตัวอย่างหนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน
 6. ช่องทางติดต่อขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดินที่ Napas Realty มีข้อดีอะไรบ้าง?

รายละเอียดการรับขายฝากที่ดิน

ประเมินราคาทรัพย์ ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย รับเงินภายใน 1 – 2 วัน
สัญญาขายฝากที่ดินนั้นจะถูกทำขึ้น ณ กรมที่ดินต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้นโดยทางเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินจะเป็นผู้ออกเอกสารขายฝากที่ดินเท่านั้น ซึ่งถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ

การขายฝากที่ดิน คืออะไร

ขายฝากที่ดิน คือ การซื้อขายทรัพย์อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องกระทำภายใต้ระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยสิทธิในการเป็นเจ้าของเปลี่ยนเป็นของผู้ซื้อฝากเมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้น โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ขายฝากที่ดิน จะสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดตามตกลง ซึ่งรายละเอียดระยะเวลานั้นจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานในใบสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นครับโดยมีระยะเวลาให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6 เดือน หรือ 3 เดือน แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับประเภทหลักทรัพย์ และวงเงินที่ต้องการกู้ โดยยอดเงินจะถูกประเมิณจากราคาซื้อขายในท้องตลาด 

การนัดไถ่ถอนขายฝากที่ดิน

เมื่อครบกำหนดสัญญาขายฝากที่ดินผู้กู้สามารถนัดไถ่ถอนได้ในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยการขายฝากที่ดินจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อโฉนดที่ดินนั้นไม่ติดภาระธนาคาร หรือ นายทุน เว้นแต่จะเป็นการไถ่ถอนก่อนและนำมาขายฝากกับนายทุนใหม่เพื่อเพิ่มวงเงินที่สูงขึ้น 

ทั้งนี้เมื่อยังอยู่ในกำหนดสัญญาผู้ซื้อฝากที่ดินจะไม่สามารถแตะต้องที่ดินนั้น หรือนำไม่สามารถนำไปขายให้กับผู้อื่น ดังนั้น ผู้ขายฝากจึงหมดห่วงเรื่องของการนำทรัยพ์ของท่านไปทำการใดๆโดยผละการ และที่สำคัญข้อดีของการขายฝากที่ดินก็คือ ท่านจะได้ราคาการประเมินที่สูงกว่าการจำนองที่ดินนั่นก็เพราะว่า เมื่อผู้ขายฝากผิดสัญญา (ผู้กู้) และ ไม่มาไถ่ถอนคืนตามระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้รับฝาก (นายทุน) ไม่จำเป็นต้องจ้างทนายฟ้องร้องใดๆกับผู้ซื้อฝาก ซึ่งเมื่อท่านผิดสัญญา โดยทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับฝากถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

 1. ไปดูที่ดิน หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ต้องการขายฝาก
 2. เมื่อตกลงราคาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ไปทำสัญญาที่กรมที่ดิน
 3. เมื่อทำสัญญาที่กรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะ ได้รับเงินสดทันที
  ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีตามกฎหมาย หรือแล้วแต่ตกลงซึ่ง
 4. ผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยรายเดือนหรือตามที่ตกลงที่ระบุเอาไว้บนใบสัญญา ซึ่งหากผู้กู้ได้ชำระเข้ามาก็สามารถทำการไถ่ถอนได้ที่กรมที่ดิน

รายการเอกสารที่ใช้ในการขายฝากที่ดิน

 1. โฉนดตัวจริง
 2. บัตรประชาชนตัวจริง
 3. ทะเบียนบ้านตัวจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนบ้านเลขที่ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)
 4. ใบทะเบียนสมรส (หรือกรณีหย่า เตรียมใบหย่าและใบแนบท้ายใบหย่าให้ด้วย)
 5. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วยครับผม
 6. ถ้าเป็นคอนโดมิเนียม ต้องมีใบปลอดหนี้

สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยตนเองและต้องการที่จะมอบอำนาจท่านสามารถเตรียมหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินได้ครับ ดูวิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินที่อย่างถูกต้อง

การค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย)
 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม (ค่าโอน) : 2% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างไหนสูงกว่า
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ร้อยละ 1
 • ค่าอากรแสตมป์
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • การต่อสัญญา – สัญญาเป็นแบบหกเดือน และแบบปีต่อปี สามารถต่อสัญญาได้ถึง 10 ปี

การต่อสัญญาขายฝากที่ดิน 

 1. ติดต่อนายทุน เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าต้องการต่อสัญญาขายฝากที่ดิน
 2. นัดวันเวลาที่ต้องการ
 3. ผู้กู้ และ ผู้รับฝากที่ดินเตรียมเอกสารต่างๆในการไปต่อสัญญาขายฝากณกรมที่ดินก่อนที่จะถึงกำหนดอย่างน้อย 3 วันครับผม 

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องการทราบราคาขายฝากที่ดิน

 1. กรุณาส่งรายละเอียดทรัพย์ อาทิ โฉนดที่ดิน ด้านหน้า และ ด้านหลังโฉนด 
 2. ส่งรูปถ่ายทรัพย์ ด้านนอก ด้านใน
 3. พร้อมแชร์ตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์ (หากปักหมุดได้ถูกจุดตรงกับที่ตั้งทรัพย์จริงก็จะทำให้ประเมินราคาให้ได้แม่นยำและเร็วยิ่งขึ้นครับผม)

คำถามที่พบบ่อย

รับขายฝากที่ดินมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

 1. กรุณาแจ้งรายละเอียดที่ตั้งตำแหน่งของที่ดิน (อสังหาริมพทรัพย์) โปรดระบุตำแหน่งโดย GPS)
 2. พร้อมส่งรูปถ่ายด้านนอก ด้านในตัวอาคารหรือบ้านที่ดินของท่าน
 3. ระบุขนาดเนื้อที่ทรัพย์เช่น ตรม. / ตรว. / งาน / ไร่
 4. รูปโฉนดที่ดินด้านหน้า และ หลังโฉนด
 5. กรุณาส่งรายละเอียด ได้ที่  Line: @Napasrealty
 6. กรุณารอเจ้าหน้าทีติดต่อกลับโดยเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดครับผม

โดยปรกติประมาณ 1-2 วัน หรือโดยเร็วที่สุดครับผม

ทำสัญญาขายฝากที่ดินได้ที่ไหน?

 1. ใช่ครับเราดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ
 2. รับซื้อ / ขายฝาก /ต่ออายุสัญญา / ไถ่ถอน ต่างๆ ณกรมที่ดิน

อัดตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 - 1.25% ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ 15% ต่อปี / ตามตกลง

(มุ่งมั่นพัฒนาบริการด้วยความจริงใจช่วยเหลือทุกท่านครับ โทรมาสอบถามรายละเอียดพูดคุยกันก่อนได้ครับผม)

ตัวอย่างสัญญาการขายฝากที่ดิน

บริษัท รับขายฝากที่ดิน
ขาย ที่ดิน ด่วน ร้อนเงิน กรุงเทพ
ขายฝากที่ดินเปล่า

บริการรับขายฝาก

สนใจติดต่อ ขายฝาก จำนำ จำนอง กับเราได้ที่

นภัส เรียลตี้ Napas Realty รับขายฝาก อสังหาริมทรัพย์

 ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูกสุด พร้อมบริการทุกท่านด้วยความซื้อตรงจริงใจครับ

พร้อมบริการทุกท่านและยินดีให้คำปรึกษา สอบถามรายละเอียดและปรึกษา พร้อม ประเมินราคาให้ก่อนฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย สนใจขายฝากติดต่อเราได้ที่ Napas Realty ครับผม

บริษัท รับขายฝากบ้าน