ขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดิน

 

รับขายฝากที่ดินด่วนให้ราคาสูง ดอกเบี้ยต่ำเป็นมิตร

นภัสเรียลตี้ บริการ รับขายฝากที่ดินด่วน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้วงเงินสูง ทำธุรกรรมกับนายทุนโดยตรง ทำสัญญาที่กรมที่ดินถูกต้องตามกฏหมายทุกประการเมื่อท่านร้อนเงินให้เราดูแล ยินดีให้คำปรึกษาครับ

 • ไม่ต้องผ่านนายหน้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำหรือผู้ค้ำประกันใด
 • ไม่เช็คเครดิตบูโร
 • อนุมัติรวดเร็วทันใจ ได้รับเงินสดภายใน 1-2 วัน
 • ประเมินราคาทรัพย์ ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการขายฝากที่ดิน เลือกอ่านได้ครับ

 1. การขายฝากที่ดิน คืออะไรโดยละเอียด?
 2. ข้อดีในการขายฝากที่ดินกับเรา
 3. ต้องการขายฝากที่ดินควรเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?
 4. อัดตราค่าดอกเบี้ย ธรรมเนียม ภาษี การต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

รายละเอียดการรับขายฝากที่ดิน

ประเมินราคาทรัพย์ ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย รับเงินภายใน 1 – 2 วัน
สัญญาขายฝากที่ดินนั้นจะถูกทำขึ้น ณ กรมที่ดินต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้นโดยทางเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินจะเป็นผู้ออกเอกสารขายฝากที่ดินเท่านั้น ซึ่งถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ

การขายฝากที่ดิน คืออะไร

ขายฝากที่ดิน คือ การซื้อขายทรัพย์อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องกระทำภายใต้ระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยสิทธิในการเป็นเจ้าของเปลี่ยนเป็นของผู้ซื้อฝากเมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้น โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ขายฝากที่ดิน จะสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดตามตกลง ซึ่งรายละเอียดระยะเวลานั้นจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานในใบสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้นครับโดยมีระยะเวลาให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6 เดือน หรือ 3 เดือน แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับประเภทหลักทรัพย์ และวงเงินที่ต้องการกู้ โดยยอดเงินจะถูกประเมิณจากราคาซื้อขายในท้องตลาด 

การนัดไถ่ถอนขายฝากที่ดิน

เมื่อครบกำหนดสัญญาขายฝากที่ดินผู้กู้สามารถนัดไถ่ถอนได้ในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยการขายฝากที่ดินจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อโฉนดที่ดินนั้นไม่ติดภาระธนาคาร หรือ นายทุน เว้นแต่จะเป็นการไถ่ถอนก่อนและนำมาขายฝากกับนายทุนใหม่เพื่อเพิ่มวงเงินที่สูงขึ้น 

ทั้งนี้เมื่อยังอยู่ในกำหนดสัญญาผู้ซื้อฝากที่ดินจะไม่สามารถแตะต้องที่ดินนั้น หรือนำไม่สามารถนำไปขายให้กับผู้อื่น ดังนั้น ผู้ขายฝากจึงหมดห่วงเรื่องของการนำทรัยพ์ของท่านไปทำการใดๆโดยผละการ และที่สำคัญข้อดีของการขายฝากที่ดินก็คือ ท่านจะได้ราคาการประเมินที่สูงกว่าการจำนองที่ดินนั่นก็เพราะว่า เมื่อผู้ขายฝากผิดสัญญา (ผู้กู้) และ ไม่มาไถ่ถอนคืนตามระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้รับฝาก (นายทุน) ไม่จำเป็นต้องจ้างทนายฟ้องร้องใดๆกับผู้ซื้อฝาก ซึ่งเมื่อท่านผิดสัญญา โดยทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับฝากถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

 1. ไปดูที่ดิน หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ต้องการขายฝาก
 2. เมื่อตกลงราคาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ไปทำสัญญาที่กรมที่ดิน
 3. เมื่อทำสัญญาที่กรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะ ได้รับเงินสดทันที
  ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีตามกฎหมาย หรือแล้วแต่ตกลงซึ่ง
 4. ผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยรายเดือนหรือตามที่ตกลงที่ระบุเอาไว้บนใบสัญญา ซึ่งหากผู้กู้ได้ชำระเข้ามาก็สามารถทำการไถ่ถอนได้ที่กรมที่ดิน

รายการเอกสารที่ใช้ในการขายฝากที่ดิน

 1. โฉนดตัวจริง
 2. บัตรประชาชนตัวจริง
 3. ทะเบียนบ้านตัวจริง (ถ้ามีการเปลี่ยนบ้านเลขที่ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)
 4. ใบทะเบียนสมรส (หรือกรณีหย่า เตรียมใบหย่าและใบแนบท้ายใบหย่าให้ด้วย)
 5. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วยครับผม
 6. ถ้าเป็นคอนโดมิเนียม ต้องมีใบปลอดหนี้

สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยตนเองและต้องการที่จะมอบอำนาจท่านสามารถเตรียมหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินได้ครับ ดูวิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดินที่อย่างถูกต้อง

การค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย)
 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม (ค่าโอน) : 2% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างไหนสูงกว่า
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ร้อยละ 1
 • ค่าอากรแสตมป์
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • การต่อสัญญา – สัญญาเป็นแบบหกเดือน และแบบปีต่อปี สามารถต่อสัญญาได้ถึง 10 ปี

สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

การต่อสัญญาขายฝากที่ดิน 

 1. ติดต่อนายทุน เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าต้องการต่อสัญญาขายฝากที่ดิน
 2. นัดวันเวลาที่ต้องการ
 3. ผู้กู้ และ ผู้รับฝากที่ดินเตรียมเอกสารต่างๆในการไปต่อสัญญาขายฝากณกรมที่ดินก่อนที่จะถึงกำหนดอย่างน้อย 3 วันครับผม 

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องการทราบราคาขายฝากที่ดิน

 1. กรุณาส่งรายละเอียดทรัพย์ อาทิ โฉนดที่ดิน ด้านหน้า และ ด้านหลังโฉนด 
 2. ส่งรูปถ่ายทรัพย์ ด้านนอก ด้านใน
 3. พร้อมแชร์ตำแหน่งที่ตั้งทรัพย์ (หากปักหมุดได้ถูกจุดตรงกับที่ตั้งทรัพย์จริงก็จะทำให้ประเมินราคาให้ได้แม่นยำและเร็วยิ่งขึ้นครับผม)

บริการรับขายฝาก

ติดต่อ นภัส เรียลตี้ ได้ที่

สำหรับทา่นที่สนใจบริการของเรานอกจากการรับขายฝากที่ดิน

ดูรายละเอียดการรับขายฝากบ้านได้ที่นี่ครับ