สินเชื่อโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินที่ติดจำนองกับธนาคารอยู่นั้นสามารถนำมาทำการขายฝากได้หรือไม่?

โดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านอาจจะต้องการที่จะทำการขายฝากเนื่องจากได้ยอดเงินที่สูงกว่าการจำนองเพราะทำให้สามารถทำให้ท่านมีเงินมากพอที่จะเคลียร์เครดิตบรูโรในระบบแถมยังมีเงินเหลือเพื่อที่จะนำไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย 

ซึ่งก็สามารถทำได้แต่ทว่าอาจจะพบเจอปัญหาบางประการเช่น ไม่สามารถรีไฟแนนส์กับธนาคารได้

 1. หากต้องการนำไปรีไฟแนนส์อาจจะไม่สามารถทำได้เเพราะเครดิตไม่ดีจึงไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเอาไว้ หรือเนื่องด้วยภาระหนี้เดิมสูง
 2. ธนาคารส่วนใหญ่อาจจะไม่รับยอดหนี้ที่ต่ำกว่า 5 แสนบาท

ทางออกของผู้ที่ติดปัญหาก็คือสามารถมองหาแหล่งเงินทุนอื่นอาทิ ภาคเอกชนที่รับขายฝากบ้านที่ดินเพื่อให้ได้เงินทุนมาหมุนเวียนซึ่งท่านก็จะได้ยอดเงินที่สูงกว่าการจำนองกับธนาคารแถมอนุมัติไวรวดเร็วทุนใจ ทำให้สินเชื่อโฉนดที่ดินกับนายทุนทั่วไปเป็นอีกทางเลือกหนึงที่สามารถช่วยเหลือท่านได้

ขายฝากบ้านพร้อมที่ดินกับบริษัท เอกชน หรือ นายทุนทั่วไป ซึ่งเราจะมาพูดอธิบายให้ท่านทราบดังนี้

สินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่า

ความหมายของสินเชื่อโฉนดที่ดิน คือ

สินเชื่อโฉนดที่ดิน หมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจจะไถ่ถอนทรัพย์นั้นคืนภายในเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมิฉะนั้นในการกำหนดเวลาตามกฎหมาย คือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บ้าน ที่ดิน โดยระยะเวลาการไุถ่ถอนได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันเวลาที่ทำการซื้อขายฝาก ซึ่งหากเกินกำหนดเวลานี้แล้วกฎหมายจะถือว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆที่ทำการขายฝากจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที 

หลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อโฉนดที่ดินมีดังต่อไปนี้

 1. วงเงินอนุมัติในการให้สินเชื่อจะไม่ได้อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์ที่ต้องการขอสินเชื่อแต่จะถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่และยอดเงินที่อนุมัติให้นั้นอาจจะไม่ได้สูงมากหรือ ไม่ได้อ้างอิ้งเหมือนการ ขายฝากบ้าน หรือที่ดินที่ ประเมินทีี่ 50-70 % ของราคาประเมินจริง
 2. ระยะเวลาในการให้สินเชื่อแล้วแต่ตกลงโดยส่วนใหญ่ ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
 3. อัดตราดอกเบี้ย/สินไถ่ถอน ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือนตาที่กฎหมายกำหนดหรือตามตกลง 
 4. โดยที่ในระหว่างการทำสินเชื่อนั้น ผู้รับสินเชื่อ ยังสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์นั้นได้อยู่

ข้อดี และ ข้อเสีย ของการทำขอสินเชื่อโฉนดที่ดินมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับผม
ข้อดี

 1. สามารถลดภาระหนี้ในระบบ ให้ลดลงได้
 2. ได้เงินทุนเพื่อหมุนเวียน หรือปิดหนี้ต่างๆได้เร็ว
 3. สามารถล้างเครดิตบูโร ในระบบลงได้ เพื่อเปิดโอกาส ให้สร้างเครดิตใหม่ๆ
 4. ค่าใช้จ่ายในโอนกรรมสิทธิ์
 5. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของผู้ขอสินเชื่อ
 6. ค่าใช้จ่ายในโอนกรรมสิทธิ์ถูกกว่าการขายฝากเนื่องจากไม่ใช่การ ซื้อ ขายปกติ

ข้อเสีย

 1. วงเงินที่ได้อาจจะสูงไม่เท่ากับการขายฝาก อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 2. บริษัทฯเงินทุน ทั่วไปอาจจะไม่รับ เนื่องจากความเสี่ยงสูง
 3. หากขอสินเชื่อกับธนาคารมีขั้นตอนการอนุมัตินานและใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ 
 4. เช็คเครดิตบรูโร 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วสำหรับท่านที่ต้องการเงินทุนที่สูงกว่าการขอสินเชื่อโฉนดที่ดินกับธนาคาร สามารถดูรายละเอียดบริการรับขายฝากบ้านได้ที่

บริการรับขายฝาก