ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจํานองที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม ไถ่ถอนจำนองบ้าน ที่ดินสำคัญฉไหน เพราะนอกจากดอกเบี้ยที่ต้องเสียที่กรมที่ดินแล้ว ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ โดยอัดตราค่าธรรมเนียมเราก็ได้สรุปมาไว้ให้ท่านได้ตรวจสอบเป็นแนวทางดังนี้

 1. ค่าจดทะเบียนคำขอจดจำนอง แปลงละ 5 บาท 
 2. จำนอง : อัดตราธรรมเนียม 1% จากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ที่ Napas Realty ระบุวงเงินจำนองจริง ไม่บวกดอกเบี้ยเข้าไปในวงเงินจำนองแต่อย่างใดครับ)
 3. ค่าอากรสแตมป์ ตามวงเงิน คือ ทุก 2000 บาทจะเสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท โดยที่เศษของ 2000 จะถูกคิดเป็น 1 บาท แต่ต้องไม่เกิน 10000 บาทครับ

ค่าธรรมเนียมสำหรับการไถ่ถอนจำนอง กรณีไถ่ถอนจำนองบ้านที่ดิน และอื่นๆดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมคำขอจดจำนอง แปลงละ 5 บาท
 2. ค่าจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ 50 บาท (กรณีมอบอำนาจ ค่ามอบอำนาจ 20 บาท ต่อ ท่าน)

ค่าธรรมเนียมการจดขายฝากที่ดิน ปี 2566

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมของการขายฝากคือ 2%ของราคาประเมินของกรมที่ดิน หรือ คำนวนจากราคาขายฝากจริง
 2. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยจะคิด (3.3% ของราคาประเมินหรือราคาที่ขายฝากจริง (ในกรณีที่ถือครองเกิน 5 ปี ภาษีนี้จะถูกงดเว้น)
 4. ค่าอากรณ์แสตมป์ (กรณีที่ไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 200 บาท หรือ ติดอากรณ์แสตมป์ 1 บาท x 0.5% ของราคาไม่ต่ำกว่าราคาประเมิณ หรือตามราคาซื้อขายจริง

เมื่อต้องการทำขายฝากบ้าน สามารถดู ตัวอย่างสัญญาขายฝากบ้านได้ที่นี่ สิ่งที่สำคัญที่ผู้ขายฝากต้องคำนึงถึงก็คือค่าธรรมเนียมรวมถึง ดอกเบี้ยในการขายฝากบ้าน

ให้ท่านได้สามารถประเมินสักยภาพในการชำระดอกเบี้ยเพื่อป้องการการผิดสัญญาหรือข้อตกลงในการชำระดอกเบี้ยการขายฝาก ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้บ้าน หรือ ที่ดินของท่านนั้นตกเป็นกรรมสิทธ์ของผู้รับขายฝากครับ โดยที่ นภัส เรียลตี้นั้นมีความยืดหยุ่นและผ่อนผันเพื่อช่วยเหลือ โทรปรึกษาและพูดคุยกับเราได้ตลอดซึ่งเรานั้นยินดีรับฟังท่านเสมอครับ

ค่าธรรมเนียมสำหรับไถ่ถอนขายฝากบ้านที่ ดิน คอนโด

 1. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมขายฝาก 2% ของราคาประเมินทรัพย์จากกรมที่ดินหรือราคาขายฝาก
 2. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน) ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี
 4. ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาสูงระหว่างประเมินและราคาแจ้งไถ่ถอน ( หรือพูดอีกอย่างก็คือเท่ากับค่าธรรมเนียมการทำขายฝาก ยกเว้นค่าจดขายฝากที่เสีย 2% เป็นแปลงละ 50 บาท
 • วงเงินในการอนุมัติ

จำนอง :  ได้วงเงินไม่น้อยกว่า 30-40% ของราคาประเมิน

ขายฝาก : ได้วงเงินไม่น้อยกว่า 50-60% ของราคาประเมิน (ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากสถานที่จริงและที่ตั้งของทรัพย์ครับ

ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านทางไลน์ ได้ครับ เรายินดีให้บริการและให้คำปรึกษาทุกๆท่านอย่างดีครับ ไม่ว่าจะจำนอง หรือ ขายฝากกับเราก็อุ่นใจกว่า…แน่นอนครับ

บริการรับขายฝาก